elektroenergetika
konsalting
investicije
procene
SRPSKI
ENGLISH
RAVANIČKA 44, 11050 BEOGRAD, PAK 149724
MB 06920896
PIB 100052845
Tel: +381 11 40 61 829
office@globing.rs
 

      Osnovani smo 1993. godine, prema Zakonu o preduzećima, sa sedištem u Beogradu, ulica Ravanička br.44. na Zvezdari.
Poslovanje Društva je organizovano u nekoliko oblasti:
1. Elektroenergetika
2. Finansijski konsalting
3. Procene vrednosti
4. Investiciona gradnja i prodaja nekretnina

ELEKTROENERGETIKA: INŽENJERING – PROJEKTOVANJE - USLUGE IZVOĐENJA INSTALACIJA


           U oblasti elektroenergetike Društvo obavlja sledeće delatnosti:
• Inženjering i konsalting u elektroenergetici i industiji,
• Projektovanje i izgradnju elektroenergetskih objekata i postrojenja,
• Tehničku kontrolu i reviziju projektne dokumentacije,i
• Stručni nadzor nad izvođenjem elektro radova.

           Prilikom izvođenja radova iz oblasti elektroenergetike neophodno je da
radovi budu izvedeni profesionalno u skladu sa tehničkim propisima, kao i da
električne instalacije, uređaji i sistemi budu izvedeni prema odgovarajućoj projektnoj dokumentaciji, i da oprema i materijal, koji se koriste pri izvođenju radova, budu visokog kvaliteta od poznatih proizvođača i da poseduju zakonom propisanu atestnu dokumentaciju i sertifikate proizvođača.
Kvalitetno projektovanje i izvođenje radova na elektro instalacijama, prema tehničkim propisima i standardima iz oblasti elektroenergetike, preduslov su za odgovarajuće, sigurno i bezbedno funkcionisanje električnih sistema.

Za više informacija o našim uslugama iz oblasti elektroenergetike posetite stranicu ELEKTROENERGETIKA...


FINANSIJSKI KONSALTING

        Finansijski konsalting obuhvata čitav niz usluga iz domena finansija. Omogućava Vam da uspešno pribavljate, investirate i koristite raspoložive izvore finansiranja, u cilju povećanja poslovnih performansi Vašeg preduzeća. U okviru finansijskog konsaltinga klijentima nudimo sledeće usluge:

• Procena vrednosti imovine i kapitala
• Procena vrednosti akcija
• Izrada investicionih studija
• Izrada biznis planova
• Finansijska analiza poslovanja
• Ocenu boniteta
• Izrada studije o transfernim cenama
• Izrada programa finansijskog restrukturiranja i konsolidacije
• Analize i izveštaji na zahtev klijenta

Navedene usluge omogućavaju Vam tačan uvid u raspoloživost izvora finansiranja, mogućnosti investiranja, uspešno sagledavanje finansijske situacije preduzeća, planiranje poslovanja, restrukturiranje finansijskih obaveza i sl. Usklađivanje rokova, pravovremena reakcija, analiza i strukturiranje imovine i projekata, osnov su za uspešan rast i razvoj bilo kog privrednog subjekta. Zahvaljujući našim uslugama, finansijski deo vašeg biznisa biće siguran i razvojno orjentisan, što će omogućiti ostvarivanje Vaših poslovnih ciljeva.

Za više informacija o našoj usluzi finansijskog konsaltinga posetite stranicu KONSALTING...


PROCENE VREDNOSTI

        Društvo se pored navedenih delatnosti bavi i procenom građevinske i tržišne vrednosti pokretne i nepokretne imovine, kao i procenama vrednosti imovine, kapitala i obaveza kao i finansijskih instrumenata (hartija od vrednosti: akcije, obveznice, i sl.). U dosadašnjem radu na poslovima procena vrednosti nismo imali primedaba niti potrebu za izradom nove procene, odnosno novog veštačenja. Nije bilo problema ni u slučajevima prodaje založenih nepokretnosti radi naplate potraživanja, što samo potvrđuje odgovoran, stručan, objektivan i realan pristup ovoj vrsti posla uz striktno poštovanje pravila struke i primenu tržišno - troškovnog metodološkog pristupa koji je regulisan zakonskim propisima. Procena vrednosti pokretne i nepokretne imovine je oblast koju smo znanjem, korektnim odnosom i brzom i kvalitetnom uslugom, uspeli da dovedemo na zavidan nivo što potvrđuje i naša referenc lista.
Pored adekvatnog obrazovanja i iskustva, naš tim poseduje i licence sudskih veštaka za sledeće oblasti veštačenja i uže specijalnosti:
1. Građevinarstvo – Procena građevinskih objekata,
2. Mašinstvo – Proizvodno mašinstvo i termotehnika,
3. Ekonomsko – finansijska – Računovodstvo, Finansije i HoV.
4. Elektrotehnika – Energetika,
        Pored toga Društvo kao pravni subjekt, poseduje Rešenje izdato od strane
Ministarstva pravde Republike Srbije (br. 740-05-00495/2015-22) za obavljanje poslova veštačenja za sledeće oblasti veštačenja i uže specijalnosti:
• Građevinarstvo – Procena građevinskih objekata,
• Elektrotehnika – Energetika,
• Ekonomsko – finansijska – Računovodstvo, Finansije i HoV.

Za više informacija o našoj usluzi procene vrednosti posetite stranicu PROCENE VREDNOSTI...


INVESTICIONA GRADNJA I PRODAJA NEKRETNINA

         Investirano je u desetine stambeno-poslovnih objekata, koji su uspešno završeni, u roku i u skladu sa svim važećim propisima. Građeno je u različitim periodima i uslovima, a sve u skladu sa današnjim potrebama. Društvo sopstvenim sredstvima pribavlja lokacije za gradnju, projektuje, finansira gradnju, izvodi građevinske radove,i potom prodaje novoizgrađeni stambeni, poslovni i garažni prostor. Prilikom izgradnje obezbeđujemo sve potrebne saglasnosti i odobrenja, što našim kupcima garantuje potpunu pravnu sigurnost. Znanje, stručnost i visoki profesionalizam uzidani su u objekte različitih namena.
Inženjerski kadar poseduje potrebne licence za projektovanje i izvođenje građevinskih i instalacionih radova.
Osim investiranja, Društvo je vršilo kompletan inženjering na izgradnji nekoliko stambeno-poslovnih objekata u Beogradu za klijente - privatne investitore.
Aktuelnu ponudu nekretnina možete pogledati na stranici PONUDA NEKRETNINA...

Neke od prethodno izgrađenih objekata možete pogledati na stranici GALERIJA...

Za više informacija o investicionoj gradnji posetite stranicu INVESTICIONA GRADNJA...


 

 • jquery slider• Inženjering i konsalting u elektroenergetici i industriji
  • Projektovanje elektroenergetskih objekata i postrojenja
  • Izgradnja elektroenergetskih objekata i postrojenja
  • Tehnička kontrola i revizija projektne dokumentacije
  • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro radova
 • Investiciona gradnja• Projektovanje i izgradnja
  • Prodaja stanova, lokala i garažnih mesta
 • Procene vrednosti • Nepokretne imovine
  • Mašina i opreme
  • Imovine, kapitala i obaveza
 • Konsalting• Procena vrednosti imovine i kapitala
  • Procenu vrednosti akcija
  • Izrada investicionih studija
  • Izrada biznis plana
  • Finansijska analiza poslovanja
  • Ocena boniteta
  • Izradu studije o transfernim cenama
  • Izrada programa finansijskog restrukturiranja i konsolidacije
  • Analize i izveštaji na zahtev klijenta
Investiciona gradnja1 Procene vrednosti2 Konsalting3 Inženjering4
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.7