elektroenergetika
konsalting
investicije
procene
SRPSKI
ENGLISH 


           Kvalitetno projektovanje i izvođenje radova na elektro instalacijama, prema tehničkim propisima i standardima iz oblasti elektroenergetike, preduslov su za odgovarajuće, sigurno i bezbedno funkcionisanje električnih sistema.

            Prilikom izvođenja radova iz oblasti elektroenergetike neophodno je da radovi budu izvedeni profesionalno, u skladu sa tehničkim propisima, kao i da električne instalacije, uređaji i sistemi budu izvedeni prema odgovarajućoj projektnoj dokumentaciji. Da oprema i materijal, koji se koriste prilikom izvođenja radova, budu visokog kvaliteta od poznatih proizvođača i da poseduju zakonom propisanu atestnu dokumentaciju i sertifikate proizvođača.

           U oblasti elektroenergetike GLOBING DOO obavlja sledeće delatnosti:

INŽENJERING I KONSALTING U ELEKTROENERGETICI I INDUSTRIJI,
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA,
TEHNIČKU KONTROLU I REVIZIJU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE,i
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM ELEKTRO RADOVA.

 

INŽENJERING I KONSALTING U ELEKTROENERGETICI I INDUSTRIJI

           Naš tim pruža Vam usluge inženjeringa i konsaltinga za projekte iz oblasti elektroenergetike, u svim fazama projekta , i svakodnevno izlazi u susret svim zahtevima svojih korisnika.
           U zavisnosti od potreba klijenta, možemo da ponudimo učešće u izgradnji objekta u svim fazama izvođenja: priprema dokumentacije, obezbeđivanje dozvola, pripremni radovi, izvođački radovi, testiranje i puštanje opreme u rad, primopredaja objekta, priprema dokumentacije za relevantne institucije koje učestvuju u primopredaji objekata, itd.

 

PROJEKTOVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

           Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u projektovanju elektroenergetskih objekata, naš projektantski tim je u mogućnosti da stručno i profesionalno odgovori svim Vašim zahtevima i potrebama, u vezi projektovanja i realizacije samih projekata.

           Naš projektantski tim poseduje projektantske licence elektroenergetskih instalacija niskog, srednjeg i visokog napona.IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

           Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, sa velikog broja referentnih objekata, možemo stručno i profesionalno da odgovorimo svim Vašim zahtevima i potrebama na izgradnji:

• komercijalnih objekata
• industrijskih objekata
• trafostanica do naponskog nivoa 35kV
• kablovskih NN i SN vodova, kao i
• vazdušnih NN i SN vodova.

           Naš inženjerski tim poseduje licence izvođača radova elektroenergetskih instalacija niskog, srednjeg i visokog napona.


TEHNIČKA KONTROLA I REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

           Sa licencama i iskustvom koje posedujemo, u mogućnosti smo da Vam pružimo usluge Tehničke kontrole i Revizije projekne dokumentacije iz oblasti elektroenergetskih instalacija niskog, srednjeg i visokog napona.


STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM ELEKTRO RADOVA

           Pored navedenih usluga, pružamo i usluge stručnog nadzora nad svim fazama projekta, od pripremnih, izvođačkih radova, preko ugradnje instalacija i postrojenja, do puštanja opreme u rad i konačne primopredaje.