elektroenergetika
konsalting
investicije
procene
SRPSKI
ENGLISH 

REFERENC LISTA

 
      Procene vrednosti su veoma značajna i kompleksna oblast, koja predstavlja deo savremenog života i poslovanja. U dosadašnjem radu na poslovima procena vrednosti nepokretnosti, mašina i opreme, kao i imovine kapitala i obaveza, niti u slučajevima prodaje založene nepokretnosti radi naplate potraživanja, nismo imali potrebe za izradom nove procene, odnosno novog veštačenja. Što potvrđuje odgovoran i profesionalan pristup ovoj vrsti usluge, uz striktno poštovanje pravila struke kao i primenu tržišno - troškovnog metodološkog pristupa koji je regulisan regulatornim propisima. Procena vrednosti pokretne i nepokretne imovine je oblast koju smo znanjem, profesionalnošću i kvalitetnom uslugom, uspeli da dovedemo na zavidan nivo.
      Ono što izdvaja uslugu procene vrednosti Globing-a jeste profesionalan pristup, objektivnost procenitelja, poštovanje etička pravila, profesionalni standardi, odsustvo konflikta interesa i primena odgovarajuće metodologije i zakonske regulative, kao i ono najvažnije - konačno zadovoljstvo klijenata.
      Pored iskusnog tima ovlašćenih sudskih veštaka, Društvo, kao pravni subjekt, poseduje Rešenje izdato od strane Ministarstva pravde Republike Srbije (br. 740-05-00495/2015-22) za obavljanje poslova veštačenja za sledeće oblasti veštačenja i uže specijalnosti:
• Građevinarstvo – Procena građevinskih objekata,
• Elektrotehnika – Energetika,
• Ekonomsko – finansijska – Računovodstvo, Finansije i HoV.

       Naše iskustvo u proceni vrednosti nepokretnosti obuhvata: industrijska postrojenja, skladišta, poslovne zgrade, trgovačke centre, nepokretnosti za trgovinu na malo i nepokretnosti specijalne namene.
U prilog navedenom govori i naša REFERENC LISTA.


PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI


      Procena vrednosti nepokretnosti se vrši u različite svrhe. Najčešći razlozi za vršenje preocene su:
• nabavka zemljišta i izgradnja objekata za tržište;
• za potrebe računovodstvenog izveštavanja;
• za poslove osiguranja i drugih pokazatelja;
• u postupcima donošenja poslovnih odluka;
• u raznim vrstama sudskih sporova;
• za potrebe obezbeđenja izvora finansiranja (krediti, garancije) i sl.      Društvo se bavi procenama građevinske i tržišne vrednosti od 2003. godine. Procenu vrše ovlašćeni procenitelji koji imaju adekvatno stručno obrazovanje iz građevinske struke (dipl. inž. građ.) i ispunjavaju propisane uslove - stalni su sudski veštaci građevinske struke.


PROCENE VREDNOSTI MAŠINA I OPREME

      Postoje brojni razlozi zbog kojih može biti potrebno da se utvrdi vrednost mašina i opreme, a najčešći su:
• kupoprodajne transakcije;
• finansijsko izveštavanje;
• finansijsko osiguranje;
• likvidaciju lizinga;
• raspoređivanje cene preuzimanja;
• sporove u vezi vlasništva ili štete;
• spajanje, pripajanje i preuzimanje;
• stečajni ili likvidacioni postupak;
• vrednosti sredstava kao obezbeđenja za finansiranje i dr.

      Društvo vrši usluge procene vrednosti mašina i opreme. Procenu vrše ovlašćeni procenitelji koji imaju adekvatno stručno obrazovanje iz mašinske struke (dipl.inž.mašinstva) i ispunjavaju propisane uslove – stalni su sudski veštaci mašinske struke.


PROCENE VREDNOSTI IMOVINE I KAPITALA

      Procena kapitala je veoma značajna i kompleksna oblast koja predstavlja deo savremenog života i poslovanja. Evaluacija imovine i kapitala postaje stalni proces koji pomaže najvišem menadžmentu u upravljanju preduzećem. Procena se vrši u različite svrhe i iz različitih razloga. Postoje brojni razlozi zbog kojih može biti potrebno da se utvrdi vrednost kapitala preduzeća, a najčešći su:
    • Kupovina ili prodaja preduzeća;
    • Spajanje i pripajanje-statusne promene;
    • Partnerski ili akcionarski ugovor;
    • Pitanje sporova koji uključuju izgubljenu dobit ili ekonomske štete;
    • Sporovi manjinskih akcionara u neravnopravnom položaju;
    • Prinudni otkup akcija, ili otkup od nesaglasnih akcionara i sl.
      Društvo vrši usluge procene kapitala. Procenu vrše ovlašćeni procenitelji koji imaju adekvatno stručno obrazovanje iz ekonomske struke (dipl.ekonomisti) i ispunjavaju propisane uslove – stalni su sudski veštaci ekonomske struke.

Ukoliko Vam je potrebna procena vrednosti, kontaktirajte nas!

Upišite Vaš e-mail

Upišite poruku